Kasanayan ng tagapag-ayos ng buhok

2021-01-28

1. Oras ng pagsingil

Bumili lamang ng electric hairdresser, bigyang pansin ang singil upang matiyak na higit sa 12 oras, mabuti ito para sa baterya. At kung hindi mo gagamitin ang tagapag-ayos ng buhok nang higit sa isang buwan, dapat mong singilin ang charger nang higit sa 12 oras kapag ginamit mo ito muli. Ito ay maaaring epektibo na pahabain ang buhay ng baterya ng barbero.

2. Gumamit ng oras


Sa pangkalahatan, pagkatapos ng singilin, ang tagapag-ayos ng buhok ay maaaring magamit nang halos 45 minuto. Gayunpaman, dapat pansinin na sa pagtaas ng mga oras ng pagsingil, ang kahusayan ng baterya ay bababa, at hindi ito magagamit para sa mahabang iyon. Kaya subukang singilin sa oras, huwag hayaan ang hairdresser na ganap na walang laman.  • QR